Uzdrowiska

 Walory uzdrowiskowe

Największym bogactwem naturalnym Dusznik są lecznicze źródła mineralne. Duszniki-Zdrój charakteryzują sie klimatem górskim ze średnią roczna temperatura 6,2C. Długotrwałość okresu zimowego wynosi 16-18 tygodni, zaś letniego ok. 6 tygodni. Roczna suma opadów przekracza 1000 mm. Maksimum opadów przypada na lato, a minimum na luty. Pierwszy śnieg na Zieleńcu pojawia się w połowie października, a ostatni w połowie maja. Średnia liczba dni z szatą śnieżną wynosi 125. Powyższe uwarunkowania są bardzo korzystne dla narciarstwa i innych sportów zimowych. Urozmaicona konfiguracja terenu ma bezpośredni wpływ na zróżnicowanie warunków mikroklimatycznych. Bogactwo wód leczniczych pozwoliło na rozwinięcie się jednej z najważniejszych funkcji miasta, a mianowicie lecznictwa uzdrowiskowego. W mieście działają dwa sanatoria branżowe, trzy sanatoria i dwa szpitale uzdrowiskowe należące do Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich (Moniuszko, Jan Kazimierz, Wieniawski, Szymanowski i Chopin).
W uzdrowisku leczy się schorzenia: kardiologiczne: choroba niedokrwienna serca, stany po zawale serca, miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych, gastrologiczne: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, schorzenia wątroby i jelit, pulmonologiczne: chroniczne i alergiczne schorzenia dróg oddechowych, ginekologiczne: niepłodność, zapalenia przydatków, osteoporozę.
Uzdrowisko Duszniki – Zdrój dysponuje pełnym zakresem świadczeń leczniczych tj. zabiegami przyrodoleczniczymi, badaniami specjalistycznymi, badaniami analityczno – diagnostycznymi, kuracja pitna i leczeniem dietetycznym. Podstawowe rodzaje zabiegów to: naturalne kąpiele mineralne i igliwiowe, aquavibron, diadynamik, interdyn, jontoforeza, okłady borowinowe, hydroterapia, inhalacje solankowe, elektroterapia i światłolecznictwo, masaże lecznicze, gimnastyka lecznicza. Opiekę zapewniają całodobowe dyżury lekarskie i pielęgniarskie. Zabiegi przyrodolecznicze przepisywane są przez lekarza prowadzącego, a jego pobieranie odbywa sie przy pomocy fachowego personelu. W trakcie trwania leczenia uzdrowiskowego kuracjusze poddawani są planowym badaniom kontrolnym.

Źródła mineralne

Największym bogactwem naturalnym Dusznik są lecznicze źródła mineralne należące do typu źródeł szczelinowych. Wody te wypływają ze skal metamorficznych (łupków łyszczykowych), zaś powstający w głębi ziemi powulkaniczny dwutlenek węgla nasyca wody podziemne pochodzenia opadowego, dzięki czemu mają one lepsze zdolności rozpuszczania skal. Wody te należą do szczaw wodorowęglanowych – wapniowych. Stopień mineralizacji jest na poziomie 1,3 – 2,5 g/dm3. Mają one stabilny skład chemiczny. Wydajność źródeł ulega nieznacznym wahaniom tylko pod wpływem opadów atmosferycznych. Używane są do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych i do produkcji CO2.

Obecnie eksploatuje się pięć źródeł są to:

„Pieniawa Chopina” – szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa, żelazista, wydajność 330 m3/min, zawiera CO2, temperatura 18 C, głębokość 78 m.

„Jan Kazimierz” – szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa, siarczkowa, wydajność 80 dm3/min, zawiera CO2, temperatura 16 C, głębokość 160 m.

„Agata” – szczawa wodorowęglanowo-sodowo-magnezowa, żelazista, wydajność 14 dm3/min, zawiera CO2, temperatura 12 C, głębokość 20 m.

„Jacek” – szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa, radoczynna, siarkowa, wydajność 7 dm3/min, zawiera CO2, temperatura 18 C, głębokość 90 m.

„B-4” – szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa-magnezowa, żelazista, wydajność 7 dm3/min, zawiera CO2, temperatura 16,6 C, głębokość 55 m.

Zespól Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
Zakład Przyrodoleczniczy
ul. Zielona 23, 57-340 Duszniki – Zdrój
tel. 074 866 93 20

Zabiegi przyrodolecznicze

AQUAVIBRON

Masaż polegający na miejscowym stosowaniu drgającej gumowej membrany, dla której źródłem energii jest przepływająca wewnątrz urządzenia woda.
Zastosowanie:
Rehabilitacja narządu ruchu, mięśni, nerwobóle, zwyrodnienia kręgosłupa itp. Zabieg regeneracyjny u sportowców i osób ciężko pracujących fizycznie. Zabieg rekreacyjny poprawiający ukrwienie skóry i mięśni, również poprawiający elastyczność skóry a umiejętne stosowany wykorzystywany może być także w kosmetyce.

DIADYNAMIC

Prądy elektryczne małej częstotliwości (50 i 100 Hz) o zmiennych parametrach. Główne zastosowanie to nerwobóle oraz bóle zwyrodnieniowe, uzyskuje się przekrwienie skóry i tkanek głębiej leżących.

GIMNASTYKA LECZNICZA ZBIOROWA

Gimnastyka lecznicza zbiorowa jest stosowana jako ogólnousprawniająca lub według grup dobranych z określonym schorzeniem.

GIMNASTYKA LECZNICZA INDYWIDUALNA

Gimnastyka lecznicza indywidualna jest stosowana u chorych nie nadających się do ćwiczeń zbiorowych, np. po urazach, z zaburzeniami układu krążeniowo-oddechowego, chorych po udarach mózgu itp.

GIMNASTYKA PRZYRZĄDOWA

Gimnastyka przyrządowa z wykorzystaniem przyrządów poprawiających funkcje poszczególnych stawów i kręgosłupa, oraz przez zastosowanie odpowiednich treningów siłowych, kondycję ogólną.

INHALACJE SOLANKOWE

Aerozol zawierający jon chlorkowo-sodowy penetrując w głąb oskrzelików i pęcherzyków płucnych, rozluźniając zastarzałą wydzielinę, prowadzi do ułatwienia jej odkrztuszania. Główne zastosowanie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i u osób pracujących w trudnych warunkach.

INHALACJE SOLANKOWO-OLEJKOWE

Te same wskazania jw. Dodatek olejków eterycznych nie tylko uprzyjemnia zabieg, ale i pobudza zaburzone czynności receptorów węchowych. Główne zastosowanie w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i u osób pracujących w trudnych warunkach.

INTERDYN

Prądy interferencyjne o regulowanej częstotliwości. Zastosowanie: przeciwbólowe, przekrwienie czynne tkanek, pobudzenie osłabionych mięśni szkieletowych, np. wskutek długotrwałej choroby, unieruchomienia gipsowego, usprawnienia procesów odżywczych i przemiany materii tkanek.

JONTOFOREZA + GALWANIZACJA

Zabieg elektroleczniczy, przepływ prądu stałego przez części ciała poddane leczeniu, z podaniem leku w postaci zjonizowanej przez skórę bez naruszenia jej ciągłości. Nośnikiem jest tu prąd galwaniczny. Zastosowanie bardzo szerokie obejmujące galwanizacje, lecz wzmacniające jej działanie poprzez zastosowany lek.

KĄPIELE IGLIWIOWE

Działanie uspokajające, wyciszające system nerwowy, przekrwienie skóry. Zawarte olejki eteryczne, ulatniając się, są wchłaniane przez drogi oddechowe ułatwiając odkrztuszanie w przypadkach przewlekłych stanów zapalnych dróg oddechowych.

KĄPIELE MINERALNE

Jest to kąpiel, w której woda zawiera dwutlenek węgla. Zastosowanie: nadciśnienie tętnicze krwi I i II stopnia, zwyrodnienia mięśnia sercowego typu miażdżycowego lub toksycznego, nerwice naczyniowe, stany rekonwalescencji.

KĄPIEL 4-RO KOMOROWA

Jest to kąpiel elektryczna z użyciem prądu galwanicznego i w zależności od skierowania przepływu prądu możemy uzyskać efekt uspokajający lub pobudzający oraz w niewielkim stopniu na podwyższenie lub obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto uzyskujemy efekt przekrwienny skóry w zakresie zanurzonych w kąpieli kończyn.

KRIOTERAPIA Z GIMNASTYKA

Wykorzystanie niskich temperatur spowodowanych parowaniem ciekłego azotu. Uzyskujemy efekt przeciwbólowy, przeciwobrzękowy, stąd zastosowanie tego zabiegu w świeżych procesach urazowych narządu ruchu, w zaostrzonych procesach zapalnych narządu ruchu.

LAMPA SOLLUX-KWARCOWA

Wykorzystuje się tu promieniowanie podczerwone penetrujące w głąb tkanek powodując ich przekrwienie oraz zapobiega ewentualnym niepożądanym odczynom skórnym nadfioletu. Lampa ta emituje nadfiolet z zakresu „B” niezbędny w przemianach karotenu w witamina D3 oraz w procesach odpornościowych organizmu.

LASEROTERAPIA

Zabiegi o szerokim zastosowaniu, np. w chorobach zwyrodnieniowych stawów, stanów pourazowych, zapalnych skóry, gojenia zastarzałych ran, nerwo – i mięśniobólów, opryszczek, stanów zapalnych o rożnym podłożu.

MAGNETRONIC

Leczenie polem magnetycznym. Zastosowanie: stany pourazowe narządu ruchu, zespoły bólowe wszelkiego pochodzenia, owrzodzenia, zakłócenia w krwioobiegu obwodowym, zapalenie zatok, ogólna regeneracja, osłabienie osób starszych, osteoporoza.

MASAŻ CZĘŚCIOWY

Masaże w różnej postaci – ręczny, wirowy, częściowy, podwodny i całkowity powodują działanie mechaniczne na tkanki uzyskując szybsze przemieszczanie się płynów ustrojowych, co skutkuje poprawą sprawności organizmu w całości lub poszczególnych narządów.

NATRYSKI

Działanie strumienia wody o zmiennej lub stałej ciepłocie powoduje działanie uspokajające lub może pobudzić organizm osłabiony. Tak samo następuje pobudzenie krążenia zarówno układu centralnego (serca), jak i naczyń obwodowych. Jest to także zabieg regeneracyjny i hartujący.

TAMPONY BOROWINOWE

Zastosowanie: wiele schorzeń ginekologicznych. Działanie: termiczne, tj. miejscowe przegrzanie tkanek, chemiczne, tj. przeciwzapalne, ściągające i regenerujące tkanki, hormonalne, tj. estrogenne. Wskazania ginekologiczne: przewlekłe stany zapalne, niepłodność kobieca, stany zapalne po przebytych zabiegach ginekologicznych, okres klimakterium. Przeciwskazania: ostre stany zapalne, krwawienia, nowotwory.

TERAPULS

Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości dawkowane impulsami, stwarza możliwości przegrzania tkanek w ich głębi. Zastosowanie: zespoły bólowe, zwiększone napięcie mięśni w chorobach neurologicznych, stany niedokrwienne tkanek.

ULTRADŹWIĘKI

Choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, stany pourazowe, owrzodzenia żylakowate.